Rozwiązywanie problemów z bezprzewodowymi zestawami słuchawkowymi PlayStation

Rozwiązywanie problemów z bezprzewodowymi zestawami słuchawkowymi PlayStation

Dowiedz się, jak rozwiązać typowe problemy z bezprzewodowymi zestawami słuchawkowymi PlayStation.

Konsola PS5™ lub PS4™ nie rozpoznaje Twojego bezprzewodowego zestawu słuchawkowego PlayStation

Zestaw znajduje się poza zasięgiem konsoli lub inne urządzenie elektroniczne powoduje zakłócenia w działaniu routera bezprzewodowego.

 • Spróbuj wyłączyć i włączyć z powrotem router bezprzewodowy i sprawdź, czy konsola rozpoznaje zestaw słuchawkowy. 

 • Jeśli to nie zadziała, spróbuj zresetować zestaw słuchawkowy.

Resetowanie bezprzewodowego zestawu słuchawkowego PlayStation

 1. Wyłącz zestaw słuchawkowy. 
 2. Podłącz bezprzewodowy adapter do konsoli lub innego zasilanego portu USB Type-A.
 3. Włóż małą szpilkę lub podobny przedmiot do otworu przycisku resetowania w bezprzewodowym adapterze i wciśnij go na co najmniej jedną sekundę. 
 4. Na zestawie słuchawkowym naciśnij i przytrzymaj przycisk CHAT i przycisk VOLUME+.
 5. Trzymając wciśnięte przyciski CHAT i VOLUME+, przesuń przełącznik zasilania zestawu słuchawkowego do pozycji włączonej. Jeśli resetowanie się powiedzie, zestaw słuchawkowy i adapter zostaną połączone.
 1. Podłącz bezprzewodowy adapter do konsoli lub innego zasilanego portu USB.  
 2. Włóż małą szpilkę lub podobny przedmiot do otworu przycisku resetowania w bezprzewodowym adapterze i wciśnij go na co najmniej jedną sekundę.
 3. Przytrzymaj przycisk MUTE na zestawie słuchawkowym.
 4. Przytrzymując przycisk MUTE, przesuń przełącznik zasilania/trybu audio na pozycję 1 lub 2.
 1. Podłącz bezprzewodowy adapter do konsoli lub innego zasilanego portu USB.
 2. Włóż małą szpilkę lub podobny przedmiot do otworu przycisku resetowania w bezprzewodowym adapterze i wciśnij go na co najmniej jedną sekundę.
 3. Na zestawie słuchawkowym naciśnij i przytrzymaj przycisk MUTE i przycisk VSS.
 4. Trzymając przyciski MUTE i VSS, przesuń przełącznik POWER na pozycję 1 lub 2.

Echo z bezprzewodowego zestawu słuchawkowego PlayStation 

Dostosuj poziom mikrofonu, aby wyeliminować dźwięki echa.

 1. Na ekranie głównym otwórz Ustawienia > Dźwięk > Mikrofon > Wyreguluj poziom mikrofonu

 2. Przesuń suwak poziomu mikrofonu o 2 do 4 kresek w lewo.

 1. Na ekranie funkcji otwórz Ustawienia > Urządzenia > Urządzenia audio > Wyreguluj poziom mikrofonu.

 2. Przesuń suwak poziomu mikrofonu o 2 do 4 kresek w lewo.

Światło wskaźnika bezprzewodowego zestawu słuchawkowego PlayStation miga na czerwono 

Gdy poziom naładowania baterii będzie niski, wskaźnik stanu zacznie migać na czerwono i usłyszysz sygnał dźwiękowy.

Naładuj baterię, podłączając zestaw słuchawkowy do obsługiwanego urządzenia z portem USB, np. do konsoli PS4™. W trakcie ładowania baterii wskaźnik stanu świeci się na czerwono. Po całkowity naładowaniu baterii wskaźnik stanu wyłącza się.

Jeśli port USB nie zapewnia wystarczającej ilości energii, aby naładować zestaw słuchawkowy, spróbuj podłączyć zestaw do innego urządzenia USB lub innego portu USB w urządzeniu.

Pełne naładowanie zestawu słuchawkowego może zająć do 3,5 godziny. 

Aby naładować zestaw słuchawkowy, gdy konsola PS5 jest w trybie spoczynku, otwórz Ustawienia > System > Oszczędzanie energii > Funkcje dostępne w trybie spoczynku i ustaw opcję Zasilaj porty USB na Zawsze lub 3 godziny.

Aby naładować zestaw słuchawkowy, gdy konsola PS4 jest w trybie spoczynku, otwórz Ustawienia > Ustawienia oszczędzania energii > Ustaw funkcje dostępne w trybie spoczynku i przy opcji Zasilaj porty USB wybierz Zawsze lub 3 godziny.

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy nie łączy się, rozłącza się lub dźwięk przeskakuje

 • Podczas korzystania z zestawu słuchawkowego odłącz od konsoli wszystkie urządzenia USB 3.0.

 • Jeśli korzystasz z dwóch bezprzewodowych zestawów słuchawkowych albo urządzenia USB 3.0, użyj przedłużacza USB, aby zachować odległość między adapterami bezprzewodowymi a urządzeniami USB. 

Aplikacja pomocnicza do słuchawek z mikrofonem nie rozpoznaje zestawu słuchawkowego (tylko konsola PS4)

 • Być może do konsoli PS4™ jest podłączone więcej niż jedno źródło dźwięku. Spróbuj odłączyć inne źródło dźwięku.

 • Aplikacja pomocnicza do słuchawek z mikrofonem może wymagać aktualizacji. Spróbuj zaktualizować aplikację.

Podłącz tylko jeden adapter bezprzewodowy i upewnij się, że zestaw słuchawkowy jest włączony i sparowany z adapterem bezprzewodowym. 

Uwaga: aplikacja pomocnicza do słuchawek z mikrofonem nie jest zgodna z konsolami PS5.

 1. Na konsoli PS4 uruchom aplikację pomocniczą do słuchawek z mikrofonem. Aby pobrać aplikację, przejdź do PlayStation™Store, wybierz Aplikacje > Aplikacja pomocnicza do słuchawek z mikrofonem i pobierz ją.
 2. Wybierz zestaw słuchawkowy w aplikacji.
 3. Naciśnij przycisk OPTIONS na kontrolerze bezprzewodowym.
 4. Wybierz Zestaw słuchawkowy > Przywracanie zestawu słuchawkowego > Przywróć. Przywracanie może potrwać kilkanaście minut.
 5. Wyłącz zestaw słuchawkowy i wybierz Dalej.
 6. Odłącz zestaw słuchawkowy i wybierz Dalej.
 7. Włącz zestaw słuchawkowy.
 8. Zanim zaczniesz korzystać z zestawu słuchawkowego, poczekaj, aż wskaźnik na zestawie przestanie migać.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej