Rozwiązywanie problemów z bezprzewodowym zestawem słuchawkowym PlayStation

Rozwiązywanie problemów z bezprzewodowym zestawem słuchawkowym PlayStation

Dowiedz się, jak rozwiązać typowe problemy z bezprzewodowymi zestawami słuchawkowymi PlayStation.

Jak rozwiązywać problemy związane z parowaniem bezprzewodowego zestawu słuchawkowego PlayStation

Zestaw znajduje się poza zasięgiem konsoli lub inne urządzenie elektroniczne powoduje zakłócenia w działaniu routera bezprzewodowego.

 1. Spróbuj wyłączyć i ponownie włączyć router bezprzewodowy.
 2. Jeśli nadal występują problemy, spróbuj zresetować zestaw słuchawkowy.

Jak zresetować bezprzewodowy zestaw słuchawkowy PlayStation

 1. Wyłącz zestaw słuchawkowy.
 2. Podłącz bezprzewodowy adapter do konsoli.
 3. Włóż małą szpilkę lub podobny przedmiot do otworu przycisku resetowania w bezprzewodowym adapterze i wciśnij go na co najmniej jedną sekundę.
 4. Na zestawie słuchawkowym naciśnij i przytrzymaj przycisk CHAT i przycisk VOLUME+.
 5. Trzymając wciśnięte przyciski CHAT i VOLUME+, przesuń przełącznik zasilania zestawu słuchawkowego do pozycji włączonej. Jeśli resetowanie się powiedzie, zestaw słuchawkowy i adapter zostaną połączone.
 1. Podłącz bezprzewodowy adapter do konsoli.
 2. Włóż małą szpilkę lub podobny przedmiot do otworu przycisku resetowania w bezprzewodowym adapterze i wciśnij go na co najmniej jedną sekundę.
 3. Przytrzymaj przycisk MUTE na zestawie słuchawkowym.
 4. Przytrzymując przycisk MUTE, przesuń przełącznik zasilania/trybu audio na pozycję 1 lub 2.
 1. Podłącz bezprzewodowy adapter do konsoli.
 2. Włóż małą szpilkę lub podobny przedmiot do otworu przycisku resetowania w bezprzewodowym adapterze i wciśnij go na co najmniej jedną sekundę.
 3. Na zestawie słuchawkowym naciśnij i przytrzymaj przyciski MUTE i VSS.
 4. Przesuń przełącznik zasilania na pozycję 1 lub 2.

Konsola PS4 umożliwia przywrócenie (zresetowanie do ustawień fabrycznych) zestawu słuchawkowego za pomocą aplikacji towarzyszącej. Można jej użyć do przywrócenia bezprzewodowych zestawów słuchawkowych Gold i Platinum.

 1. Na konsoli PS4 uruchom aplikację pomocniczą do zestawu słuchawkowego.
  Aby pobrać aplikację, przejdź do PlayStation™Store, wybierz TV i wideo > Aplikacje > Aplikacja pomocnicza do zestawu słuchawkowego i pobierz ją.
 2. Wybierz zestaw słuchawkowy w aplikacji.
 3. Naciśnij przycisk OPTIONS na kontrolerze bezprzewodowym.
 4. Wybierz Zestaw słuchawkowy > Przywracanie zestawu słuchawkowego > Przywróć. Przywracanie może potrwać kilkanaście minut.
 5. Wyłącz zestaw słuchawkowy i wybierz Dalej.
 6. Odłącz zestaw słuchawkowy i wybierz Dalej.
 7. Włącz zestaw słuchawkowy.
 8. Przed sparowaniem zestawu słuchawkowego poczekaj, aż wskaźnik na zestawie przestanie migać.

Aplikacja pomocnicza do zestawu słuchawkowego nie jest zgodna z konsolami PS5™.

Jak rozwiązywać problemy związane z pogłosem pojawiającym się w bezprzewodowym zestawie słuchawkowym PlayStation

Dostosuj poziom mikrofonu, aby wyeliminować dźwięki pogłosu.

 1. Na ekranie głównym otwórz Ustawienia > Dźwięk > Mikrofon > Wyreguluj poziom mikrofonu.
 2. Przesuń suwak poziomu mikrofonu o 2 do 4 kresek w lewo.
 1. Na ekranie funkcji otwórz Ustawienia > Urządzenia > Urządzenia audio > Wyreguluj poziom mikrofonu.
 2. Przesuń suwak poziomu mikrofonu o 2 do 4 kresek w lewo.

Jeśli nadal słychać pogłos, zresetuj zestaw słuchawkowy.

Jak rozwiązywać problemy z dźwiękiem w grach lub na czacie

Zestaw słuchawkowy umożliwia jednoczesne słuchanie dźwięku z czatu i z gier. Jeśli słyszysz tylko jeden typ dźwięku, dostosuj balans głośności dźwięku czatu/gry.

 • Użyj przycisków CHAT/GAME, aby zmienić stosunek głośności dźwięków czatu do dźwięku w grze.
 • Naciśnij jednocześnie przyciski CHAT i GAME, aby zresetować poziom głośności.

Użyj przycisków SOUND/CHAT, aby zmienić stosunek głośności dźwięków czatu do dźwięku w grze.

Dioda wskaźnika bezprzewodowego zestawu słuchawkowego PlayStation miga na czerwono lub pomarańczowo

 • Naładuj baterię, podłączając zestaw słuchawkowy do obsługiwanego urządzenia z portem USB, np. do konsoli PS5 lub PS4. Podczas ładowania akumulatora wskaźnik stanu zmienia sposób działania.
 • Jeśli port USB nie zapewnia wystarczającej ilości energii, aby naładować zestaw słuchawkowy, spróbuj podłączyć zestaw do innego urządzenia USB lub innego portu USB w urządzeniu.
 • Pełne naładowanie zestawu słuchawkowego może zająć do 3,5 godziny.
 1. Otwórz Ustawienia > System > Oszczędzanie energii > Funkcje dostępne w trybie spoczynku.
 2. Ustaw opcję Zasilaj porty USB na Zawsze lub 3 godziny.
 1. Otwórz Ustawienia > Ustawienia oszczędzania energii> Ustaw funkcje dostępne w trybie spoczynku
 2. Ustaw opcję Zasilaj porty USB na Zawsze lub 3 godziny.

Jak rozwiązywać problemy z rozłączaniem bezprzewodowego zestawu słuchawkowego i przeskakującym dźwiękiem

 • Podczas korzystania z bezprzewodowego zestawu słuchawkowego PlayStation odłącz od konsoli wszystkie urządzenia USB 3.0.
 • Jeśli korzystasz z dwóch bezprzewodowych zestawów słuchawkowych PlayStation albo urządzenia USB 3.0, użyj przedłużacza USB, aby zachować odległość między adapterami bezprzewodowymi a urządzeniami USB.

Jeśli nadal występują problemy, zresetuj zestaw słuchawkowy.

Aplikacja pomocnicza do bezprzewodowego zestawu słuchawkowego nie rozpoznaje zestawu słuchawkowego (tylko konsola PS4)

 • Sprawdź, czy zestaw słuchawkowy jest włączony i sparowany z bezprzewodowym adapterem.
 • Być może do konsoli PS4 jest podłączone więcej niż jedno źródło dźwięku. Spróbuj odłączyć inne źródło dźwięku.
 • Aplikacja pomocnicza do słuchawek z mikrofonem może wymagać aktualizacji. Spróbuj zaktualizować aplikację.
 • Aplikacja pomocnicza do bezprzewodowych zestawów słuchawkowych nie jest zgodna z konsolami PS5.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej