Rozwiązywanie problemów z bezprzewodowym zestawem słuchawkowym PlayStation

Dowiedz się, jak rozwiązać typowe problemy z bezprzewodowymi zestawami słuchawkowymi PlayStation®.

Jak rozwiązywać problemy związane z parowaniem bezprzewodowego zestawu słuchawkowego PlayStation

Zestaw znajduje się za daleko od konsoli lub inne urządzenie Bluetooth powoduje zakłócenia w połączeniu zestawu słuchawkowego.

 1. Sprawdź, czy bezprzewodowy adapter USB jest prawidłowo podłączony do portu USB konsoli.
 2. Wyłącz zestaw słuchawkowy i włącz go ponownie.
 3. Wyjmij nieużywane adaptery bezprzewodowe z innych portów USB.
 4. Sprawdź, czy w pobliżu adaptera nie ma innych urządzeń bezprzewodowych, które mogłyby powodować zakłócenia.
 5. Jeśli nadal występują problemy, spróbuj zresetować zestaw słuchawkowy.

Jak zresetować bezprzewodowy zestaw słuchawkowy PlayStation

 1. Wyłącz zestaw słuchawkowy, przesuwając jego wyłącznik zasilania do pozycji wyłączonej.
 2. Podłącz bezprzewodowy adapter USB do portu USB urządzenia.
 3. Włóż małą szpilkę lub podobny przedmiot (niedołączony do zestawu) do otworu otaczającego przycisk resetowania na adapterze bezprzewodowym. Wciśnij ją na co najmniej jedną sekundę, a następnie puść.

(A) Przycisk resetowania

 1. Na zestawie słuchawkowym naciśnij i przytrzymaj przycisk CHAT i przycisk VOLUME+.
 2. Trzymając wciśnięte przyciski CHAT i VOLUME+, przesuń przełącznik zasilania zestawu słuchawkowego do pozycji włączonej. Jeśli resetowanie się powiedzie, zestaw słuchawkowy i adapter zostaną połączone.

(A) Przyciski CHAT/GAME

(B) Przyciski VOLUME +/-

(C) Port USB Type-C

(D) Gniazdo wejścia audio 3,5 mm

(E) Przełącznik zasilania

 1. Podłącz bezprzewodowy adapter USB do portu USB urządzenia.
 2. Włóż małą szpilkę lub podobny przedmiot (niedołączony do zestawu) do otworu otaczającego przycisk resetowania na adapterze bezprzewodowym. Wciśnij ją na co najmniej jedną sekundę, a następnie puść.

(A) Przycisk resetowania

 1. Przytrzymaj przycisk MUTE na zestawie słuchawkowym.
 2. Przytrzymując przycisk MUTE, przesuń przełącznik zasilania/trybu audio na pozycję 1 lub 2.
 1. Podłącz bezprzewodowy adapter USB do portu USB urządzenia.
 2. Włóż małą szpilkę lub podobny przedmiot (niedołączony do zestawu) do otworu otaczającego przycisk resetowania na adapterze bezprzewodowym. Wciśnij ją na co najmniej jedną sekundę, a następnie puść.

(A) Przycisk resetowania

 1. Na zestawie słuchawkowym naciśnij i przytrzymaj przyciski MUTE i VSS.
 2. Trzymając przyciski MUTE i VSS, przesuń przełącznik POWER na pozycję 1 lub 2.

Konsola PlayStation®4 umożliwia przywrócenie (zresetowanie do ustawień fabrycznych) zestawu słuchawkowego za pomocą aplikacji towarzyszącej. Można jej użyć do przywrócenia bezprzewodowych zestawów słuchawkowych Gold i Platinum.

 1. Na konsoli PS4™ uruchom aplikację towarzyszącą zestawu słuchawkowego.
  Aby pobrać aplikację, przejdź do PlayStation™Store > TV i wideo > Aplikacje i wyszukaj Headset Companion.
 2. Wybierz zestaw słuchawkowy w aplikacji.
 3. Naciśnij przycisk OPTIONS na kontrolerze bezprzewodowym.
 4. Wybierz Zestaw słuchawkowy > Przywracanie zestawu słuchawkowego > Przywróć. Przywracanie może potrwać kilkanaście minut.
 5. Wyłącz zestaw słuchawkowy i wybierz Dalej.
 6. Odłącz zestaw słuchawkowy i wybierz Dalej.
 7. Włącz zestaw słuchawkowy.
 8. Przed sparowaniem zestawu słuchawkowego poczekaj, aż wskaźnik na zestawie przestanie migać.

Aplikacja pomocnicza do bezprzewodowych zestawów słuchawkowych nie jest zgodna z konsolami PlayStation®5.

Jak rozwiązywać problemy z dźwiękiem w grach lub na czacie

Zestaw słuchawkowy umożliwia jednoczesne słuchanie dźwięku z czatu i z gier. Jeśli słyszysz tylko jeden typ dźwięku, dostosuj balans głośności dźwięku czatu/gry.

 • Użyj przycisków CHAT/GAME, aby zmienić stosunek głośności dźwięków czatu do dźwięku w grze.
 • Naciśnij jednocześnie przyciski CHAT i GAME, aby zresetować poziom głośności.

Użyj przycisków SOUND/CHAT, aby zmienić stosunek głośności dźwięków czatu do dźwięku w grze.

Jeśli nie słychać dźwięku, spróbuj zresetować zestaw słuchawkowy.

Jak rozwiązać problemy związane z ładowaniem bezprzewodowego zestawu słuchawkowego PlayStation

Naładuj baterię, podłączając zestaw słuchawkowy do obsługiwanego urządzenia z portem USB, np. do konsoli PS5 lub PS4. Podczas ładowania akumulatora wskaźnik stanu zmienia sposób działania.

 • Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy PULSE 3D
  Ładowanie: W przypadku ładowania zestawu słuchawkowego z podłączonym adapterem wskaźnik stanu na zestawie świeci na biało.
  Naładowany: Wskaźnik miga raz na pomarańczowo, a następnie znowu świeci na biało.
 • Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy Platinum
  Ładowanie: Wskaźnik stanu świeci światłem ciągłym na czerwono.
  Naładowany: Wskaźnik stanu zgaśnie.
 • Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy Gold
  Ładowanie: Wskaźnik stanu świeci światłem ciągłym na czerwono.
  Naładowany: Wskaźnik stanu zgaśnie.
 • Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy PULSE 3D

(A) Wskaźnik stanu

 • Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy Platinum

(A) Wskaźnik stanu

 • Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy Gold

(A) Wskaźnik stanu

 • Jeśli zestaw słuchawkowy nie ładuje się prawidłowo, spróbuj naładować go za pomocą innego urządzenia lub portu USB.
 • Spróbuj naładować zestaw słuchawkowy za pomocą innego przewodu USB.
 • Pełne naładowanie zestawu słuchawkowego może zająć do 3,5 godziny.

Jak rozwiązywać problemy związane z pogłosem pojawiającym się w bezprzewodowym zestawie słuchawkowym PlayStation

Dostosuj poziom mikrofonu, aby wyeliminować dźwięki pogłosu.

 1. Na ekranie głównym otwórz Ustawienia > Dźwięk > Mikrofon > Wyreguluj poziom mikrofonu.
 2. Przesuń suwak poziomu mikrofonu o 2 do 4 kresek w lewo.
 1. Na ekranie funkcji otwórz Ustawienia > Urządzenia > Urządzenia audio > Wyreguluj poziom mikrofonu.
 2. Przesuń suwak poziomu mikrofonu o 2 do 4 kresek w lewo.

Jeśli nadal słychać pogłos, zresetuj zestaw słuchawkowy.

Jak rozwiązywać problemy z rozłączaniem bezprzewodowego zestawu słuchawkowego i przeskakującym dźwiękiem

 • Podczas korzystania z bezprzewodowego zestawu słuchawkowego PlayStation odłącz od konsoli wszystkie urządzenia USB 3.0.
 • Jeśli korzystasz z więcej niż jednego bezprzewodowego zestawu słuchawkowego PlayStation albo urządzenia USB 3.0, użyj przedłużacza USB, aby zachować odległość między adapterami bezprzewodowymi a urządzeniami USB.

Jeśli nadal występują problemy, spróbuj zresetować zestaw słuchawkowy.

Aplikacja pomocnicza do bezprzewodowego zestawu słuchawkowego nie rozpoznaje zestawu słuchawkowego (tylko konsola PS4)

 • Sprawdź, czy zestaw słuchawkowy jest włączony i sparowany z bezprzewodowym adapterem.
 • Być może do konsoli PS4 jest podłączone więcej niż jedno źródło dźwięku. Spróbuj odłączyć inne źródło dźwięku.
 • Aplikacja pomocnicza do słuchawek z mikrofonem może wymagać aktualizacji. Spróbuj zaktualizować aplikację.
 • Aplikacja pomocnicza do bezprzewodowych zestawów słuchawkowych nie jest zgodna z konsolami PS5.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej