Jak wysunąć zablokowaną płytę z konsoli PS4

Jeżeli w konsoli PS4 zablokuje się płyta, można ją wysunąć ręcznie.

Potrzebny będzie:

 • Długi śrubokręt krzyżakowy
 • Numer modelu konsoli PS4™.

Wybierz serię swojej konsoli, by zobaczyć instrukcje

 1. Wyłącz konsolę PS4.
 2. Odłącz przewód zasilania, przewód HDMI i wszystkie inne przewody od tylnej części konsoli PS4.
 1. Umieść konsolę na czystej, płaskiej powierzchni przed sobą. Obróć konsolę spodem do góry i ustaw tak, by logo PS skierowane było do tyłu. Zdejmij osłonkę z otworu śruby znajdującego się bezpośrednio nad logo PS, jak pokazano na ilustracji. (Nowsze konsole pulpity mogą nie mieć tej plastikowej osłonki).
 1. Wsuń śrubokręt do otworu ręcznego wysuwania płyt i obracaj nim w lewo, aby zwolnić płytę. Może to wymagać wykonania kilku obrotów śruby. Musisz przebić śrubokrętem warstwę plastiku, żeby wykręcić śrubę. Nie przejmuj się – nie ma to wpływu na gwarancję.
 1. Podłącz z powrotem przewód HDMI, przewód zasilania oraz wszelkie inne przewody, które zostały odłączone w kroku 1.
 2. Podłącz konsolę PS4 do gniazda zasilania, aby sprawdzić, że wszystkie elementy systemu działają prawidłowo.
 1. Wyłącz konsolę PS4.
 2. Odłącz przewód zasilania, przewód HDMI i wszystkie inne przewody od tylnej części konsoli PS4.
 1. Ustaw konsolę PS4 dolną częścią do góry na czystej, płaskiej powierzchni i poszukaj otworu znajdującego się bezpośrednio nad logo PS (jak pokazano na ilustracji, zwróć uwagę, że logo PS jest do góry nogami).
 1. Wsuń śrubokręt do otworu ręcznego wysuwania płyt i obracaj nim w lewo, aby zwolnić płytę. Może to wymagać wykonania kilku obrotów śruby. Musisz przebić śrubokrętem warstwę plastiku, żeby wykręcić śrubę. Nie przejmuj się – nie ma to wpływu na gwarancję.
 1. Podłącz z powrotem przewód HDMI, przewód zasilania oraz wszelkie inne przewody, które zostały odłączone w kroku 1.
 2. Podłącz konsolę PS4 do gniazda zasilania, aby sprawdzić, że wszystkie elementy systemu działają prawidłowo.
 1. Wyłącz konsolę PlayStation 4.
 2. Odłącz przewód zasilania, przewód HDMI i inne przewody podłączone do tylnej części konsoli PlayStation 4.
 3. Umieść PlayStation 4 na czystej, płaskiej powierzchni przed sobą w taki sposób, aby przód konsoli był zwrócony w lewą stronę. (Logo PlayStation na górnej części PlayStation 4 powinno być po prawej stronie).
 4. Połóż dłonie na górnym panelu tak, aby palce znajdowały się po drugiej stronie konsoli.
 1. Naciskaj dłońmi w sposób umiarkowany i równomiernie rozkładając nacisk w pobliżu szwu, a używając palców jako dźwigni odepchnij od siebie górny panel.  Usłyszysz kliknięcie, a panel przesunie się o mniej więcej 7 mm. Podnieś panel, zaczynając od lewej strony.
 1. Gdy zdejmiesz górny panel, zobaczysz śrubę z symbolem PlayStation.  Wykręć ją, obracając w lewo, aby wymontować dysk twardy.
 2. Wyciągnij dysk twardy z konsoli tak, aby otwór ręcznego wysuwania dysków był dobrze widoczny (1):
 1. Wsuń śrubokręt do otworu ręcznego wysuwania dysków i obracaj nim  w prawo , aby wydobyć płytę.
 1. Załóż górny panel z powrotem. Umieść go nad odsłoniętą częścią PlayStation 4, jakieś 7 mm od szwu. Następnie przesuń panel w kierunku szwu, aż usłyszysz kliknięcie informujące o tym, że został on umieszczony na swoim miejscu.
 1. Podłącz z powrotem kabel HDMI, zasilanie oraz wszelkie inne przewody, które zostały odłączone w pierwszym kroku.
 2. Podłącz PlayStation 4 do gniazda zasilania i sprawdź, czy wszystko działa prawidłowo.
 1. Wyłącz konsolę PlayStation 4 i odłącz ją od źródła zasilania.
 2. Odłącz wszystkie kable z tyłu konsoli.
 3. Umieść konsolę na czystej, płaskiej powierzchni przed sobą w taki sposób, aby przód systemu był zwrócony w lewą stronę. Logo systemu PS znajdujące się na górnej części konsoli powinno być do góry nogami.
 4. Połóż dłonie na błyszczącym panelu konsoli tak, aby palce znajdowały się po drugiej stronie urządzenia.
 5. Naciskaj dłońmi w sposób umiarkowany i równomiernie rozkładając nacisk w pobliżu szwu. Używając palców jako dźwigni, odepchnij od siebie błyszczący panel.
 1. Usłyszysz kliknięcie, a panel przesunie się o kilka centymetrów. Podnieś panel, zaczynając od lewej strony.
 1. Po zdjęciu błyszczącej pokrywy widoczne będą dwa zestawy otworów wentylacyjnych wzdłuż zewnętrznej lewej krawędzi konsoli. Zlokalizuj pierwszy pojedynczy otwór (nie znajdujący się w grupie z innymi otworami).
 1. Skieruj światło latarki przez ten otwór, aby zlokalizować śrubę ręcznego wysuwania.
 1. Wprowadź niewielki śrubokręt do otworu wentylacyjnego i przekręć śrubę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do momentu, aż płyta będzie widoczna przez szczelinę na płyty. Może to wymagać wykonania kilku obrotów śruby. Do obrócenia śruby wystarczy niewielka siła.
 1. Chwyć płytę dłonią i wyciągnij ją ze szczeliny na płyty.
 1. Ponownie nałóż błyszczący panel. Umieść go nad odsłoniętą częścią konsoli, kilka centymetrów od szwu.
 1. Następnie przesuń panel w kierunku szwu, aż usłyszysz kliknięcie informujące o tym, że został on umieszczony na swoim miejscu.
 2. Podłącz ponownie wszystkie kable i włącz konsolę, aby sprawdzić, czy wszystko działa prawidłowo.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej