Jak korzystać z odtwarzacza multimedialnego PlayStation®4

Jak korzystać z odtwarzacza multimedialnego PlayStation®4

Skonfiguruj odtwarzacz multimedialny PS4

Aby odtwarzać materiały i przeglądać zdjęcia, musisz pobrać odtwarzacz multimedialny (Media Player) z PlayStation™Store. Wybierz pozycję Odtwarzacz multimedialny z obszaru zawartości lub obszaru Biblioteka, a następnie na wyświetlonym ekranie wybierz pozycję Pobierz .

Odtwarzanie zawartości za pomocą odtwarzacza multimedialnego PS4

  1. Z obszaru zawartości wybierz  Odtwarzacz multimedialny .

Podłączone urządzenia pamięci masowej USB lub serwery multimediów znajdujące się w tej samej sieci, co system, zostaną wykryte i automatycznie wyświetlone.

  1. Wybierz urządzenie pamięci masowej USB lub serwer multimediów.

  2. Wybierz zawartość, którą chcesz odtworzyć.

Aby wyświetlać lub odtwarzać pliki zapisane na zewnętrznym nośniku danych, takim jak pamięć USB albo zewnętrzny dysk twardy, pliki wideo i pliki zdjęć muszą być zapisane w folderze na urządzeniu pamięci masowej. Pliki muzyczne muszą być zapisane w folderze o nazwie „MUSIC”.

Odtwarzaj muzykę w tle za pomocą odtwarzacza multimedialnego PS4

Rozpocznij odtwarzanie muzyki za pomocą odtwarzacza multimedialnego. Naciśnij przycisk PS, aby powrócić do ekranu głównego. Następnie możesz uruchomić grę lub inną aplikację, nadal słuchając muzyki w tle.

Aby wstrzymać odtwarzanie, wyregulować głośność lub zmienić inne ustawienia, naciśnij i przytrzymaj przycisk PS i wybierz Odtwarzacz multimedialny z menu podręcznego.

Kontrola rodzicielska odtwarzacza multimedialnego PS4

Menedżerowie rodziny mogą ustawiać poziomy kontroli rodzicielskiej na swoich systemach PlayStation, by ograniczyć dostęp do treści.

Włączanie napisów na PS4 

  1. Otwórz kolejno Ustawienia > Ułatwienia dostępu > Napisy i wybierz Wyświetlaj napisy.

  2. Uruchom ponownie odtwarzacz multimedialny, uruchom film i naciśnij przycisk OPTIONS, aby włączyć napisy.

Ograniczenia odtwarzacza multimedialnego PS4

  • Odtwarzacz multimedialny nie obsługuje niektórych języków.

  • Informacje na temat połączenia z serwerem multimediów można znaleźć w instrukcjach dołączonych do tego urządzenia.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej