Wskaźniki zasilania na konsolach PS5 i PS4

Dowiedz się, o jakim stanie konsoli informują wskaźniki zasilania.

Co oznaczają kolory wskaźników zasilania?

Wskaźniki zasilania na konsolach PlayStation®5 i PlayStation®4 wyświetlają kolory informujące o stanie lub błędzie urządzenia.

Włączona

Konsola jest włączona.

Jeśli konsola jest włączona, ale nie jest wyświetlany żaden obraz, odwiedź Serwis PlayStation, aby uzyskać informacje na temat rozwiązywania problemów.

Włącza się

Procedura włączania systemu trwa krócej z trybu spoczynku niż ze stanu wyłączenia. Gdy konsola jest włączona, na ekranie powinno być widoczne logo PlayStation®.

Jeśli konsola wyłączy się natychmiast po jej włączeniu, odwiedź Serwis PlayStation, aby uzyskać informacje na temat rozwiązywania problemów.

Błąd konsoli

Jeśli wskaźnik zasilania miga tylko na biało lub jeśli kolor niebieski nie przechodzi w kolor biały ciągły, oznacza to, że konsola jest zawieszona i wymaga rozwiązania problemu.

Wykonaj te czynności, by rozwiązać problem:

  1. Odłącz konsolę.
  2. Odczekaj 60 sekund, podłącz konsolę i włącz ją ponownie.
  3. Jeśli problem nadal występuje, ponownie zainstaluj oprogramowanie konsoli w trybie bezpiecznym.

Konsola wyłącza się

Wskaźnik zasilania miga na biało, a następnie zgaśnie, gdy konsola się wyłączy. Po wyłączeniu konsola nie może ładować kontrolerów, pobierać ani instalować zawartości.

Tryb spoczynku

Tryb spoczynku to stan niskiego poboru mocy, w którym konsola może ładować kontrolery, pobierać i instalować zawartość. Aby włączyć konsolę z trybu spoczynku, naciśnij i przytrzymaj przycisk PS na kontrolerze podłączonym przez USB lub uprzednio sparowanym.

Przechodzenie do trybu spoczynku

Wskaźnik może mieć kolor żółty lub bursztynowy. Po kilku sekundach wskaźnik zasilania powinien świecić na pomarańczowo w sposób ciągły.

Konsola przegrzewa się

Konsola ulega przegrzaniu. Sprawdź następujące kwestie:

  • Wyłącz konsolę i poczekaj, aż ostygnie.
  • Po ostygnięciu przesuń ją w dobrze wentylowane miejsce.
  • Sprawdź, czy otwory wentylacyjne konsoli nie są zablokowane.

Jeśli nadal masz problemy, odwiedź Serwis PlayStation.

Wyłączona

Konsola jest wyłączona. Gdy konsola jest wyłączona, nie może ładować kontrolerów, pobierać ani instalować zawartości.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej