Wskaźniki zasilania na konsolach PlayStation®5 i PlayStation®4

Sprawdź stan konsoli za pomocą wskaźników zasilania.

Wskaźniki zasilania na konsolach PS5™ i PS4™ mogą świecić w różnych kolorach, informując o stanie konsoli.

Wyłączone

Konsola jest całkowicie wyłączona. Po wyłączeniu zasilania konsola nie może ładować kontrolerów przez USB, pobierać ani instalować zawartości.

Włączanie

Procedura włączania systemu trwa krócej z trybu spoczynku niż ze stanu wyłączenia. Gdy konsola jest włączona, na ekranie powinno być widoczne logo PlayStation®.

Włączone

Konsola jest włączona i działa normalnie.

Przechodzenie do trybu spoczynku

Wskaźnik może mieć kolor żółty lub bursztynowy. Po kilku sekundach wskaźnik na konsoli powinien świecić na pomarańczowo w sposób ciągły.

Tryb spoczynku

Tryb spoczynku to stan niskiego poboru mocy, w którym konsola może ładować kontrolery, pobierać i instalować zawartość. Aby włączyć konsolę z trybu spoczynku, naciśnij i przytrzymaj przycisk PS na kontrolerze podłączonym przez USB lub uprzednio sparowanym.

 

Procedura wyłączania konsoli

Wskaźniki konsoli zaczną migać na biało, a następnie zgasną, gdy konsola wyłączy się całkowicie. Po wyłączeniu zasilania konsola nie może ładować kontrolerów przez USB, pobierać ani instalować zawartości.

Błąd konsoli

Jeśli wskaźnik miga tylko na biało lub jeśli kolor niebieski nie przechodzi w kolor biały ciągły, oznacza to, że konsola jest zawieszona i wymaga rozwiązania problemu.

Wykonaj te czynności, by rozwiązać problem:

  1. Odłącz konsolę.
  2. Odczekaj 60 sekund, podłącz konsolę i włącz ją ponownie.
  3. Jeśli problem nie ustąpi, ponownie zainstaluj oprogramowanie konsoli w trybie bezpiecznym.

Konsola przegrzewa się

Konsola jest przegrzana i wymaga naprawy.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej