PlayStation Remote Play na urządzeniach mobilnych

Dzięki aplikacji PS Remote Play możesz zdalnie sterować konsolą PlayStation® z dowolnego miejsca, w którym masz dostęp do szybkiego Internetu.

Jak skonfigurować PS Remote Play na urządzeniach mobilnych

Za pomocą aplikacji PS Remote Play możesz sterować konsolą PlayStation®5 lub PlayStation®4 z urządzenia mobilnego lub tabletu. Sprawdź, czy Twoje urządzenia spełniają wymagania, a następnie wykonaj poniższe czynności, aby skonfigurować PS Remote Play.

Do korzystania z PS Remote Play potrzebne są:

 • Smartfon lub tablet z systemem Android™, iPhone lub iPad
  Więcej informacji na temat wymagań systemowych znajdziesz w Google Play™ lub App Store.
 • Konsola PS5® lub PS4™
  Oprogramowanie systemu powinno zawsze być zaktualizowane do najnowszej wersji.
 • Konto w PlayStation™Network
  Użyj tego samego konta, z którego korzystasz na konsoli. Jeśli nie masz jeszcze konta, musisz je utworzyć.
 • Szybkie połączenie z Internetem
  Standardowo zalecamy korzystanie z szybkiego połączenie z Internetem o prędkości przesyłania i pobierania co najmniej 5 Mb/s. Do uzyskania najlepszej wydajności zalecamy szybkie połączenie z prędkością przesyłania i pobierania wynoszącą co najmniej 15 Mb/s.
 • Do obsługiwanych urządzeń możesz podłączyć kontroler bezprzewodowy DualSense® lub DUALSHOCK®4, żeby korzystać z nich w PS Remote Play. 
 • Aby korzystać z czatu głosowego, potrzebny jest mikrofon, taki jak mikrofon w urządzeniu mobilnym.
 • Funkcja Remote Play wykorzystuje znacznie więcej danych niż większość usług przesyłania strumieniowego wideo. Jeśli korzystasz z funkcji Remote Play na połączeniu mobilnym, uważaj, aby nie przekroczyć limitu danych ani nie wygenerować dużego rachunku za telefon komórkowy.

Jak zainstalować aplikację PS Remote Play na swoim urządzeniu

Pobierz aplikację PS Remote Play ze sklepu Google Play™ lub App Store i zainstaluj na swoim urządzeniu mobilnym. Możesz użyć tej samej aplikacji, aby połączyć się z konsolą PS5 i PS4. Trzeba to zrobić tylko podczas pierwszego użycia aplikacji.

Jak skonfigurować konsolę PS5 do korzystania z PS Remote Play

Trzeba to zrobić tylko podczas pierwszego użycia PS Remote Play: 

 1. Na ekranie głównym wybierz Ustawienia > System > Remote Play i wybierz Włącz usługę Remote Play
 2. Aby uruchomić grę zdalną, gdy konsola PS5 znajduje się w trybie spoczynku, otwórz Ustawienia > System > Oszczędzanie energii > Funkcje dostępne w trybie spoczynku. Zaznacz pola wyboru przy opcjach Zachowaj połączenie z Internetem i Zezwalaj na włączanie konsoli PS5 przez sieć.

Trzeba to zrobić tylko podczas pierwszego użycia PS Remote Play: 

 1. Na ekranie funkcji otwórz Ustawienia > Ustawienia połączenia usługi Remote Play i wybierz Włącz usługę Remote Play
 2. Na ekranie funkcji otwórz Ustawienia > Zarządzanie kontami > Aktywuj jako podstawowe PS4, po czym wybierz Aktywuj. To ustawienie można włączyć tylko na jednej konsoli PS4 dla każdego konta. 
 3. Aby uruchomić PS Remote Play, gdy konsola PS4 znajduje się w trybie spoczynku, otwórz Ustawienia > Ustawienia oszczędzania energii > Ustaw funkcje dostępne w trybie spoczynku. Zaznacz pola wyboru przy opcjach Zachowaj połączenie z Internetem i Zezwalaj na włączanie PS4 przez sieć.

Jak przygotować urządzenie mobilne do korzystania z funkcji Remote Play  

Aby korzystać z danych mobilnych w sesji Remote Play, musisz skonfigurować urządzenie mobilne. W zależności od operatora i stanu sieci korzystanie z danych mobilnych w sesji Remote Play może być niemożliwe.

Jeśli Twoje urządzenie jest połączone z siecią Wi-Fi®, po uruchomieniu funkcji Remote Play nadal będziesz korzystać z sieci Wi-Fi.

 1. Uruchom PS Remote Play na urządzeniu mobilnym i wybierz Wpisz się do PSN.
 2. Wpisz się przy użyciu tego samego konta, którego używasz na konsoli.
 3. W prawym górnym rogu ekranu wybierz Ustawienia > Dane komórkowe > Używaj danych mobilnych.
 4. Wybierz OK.

Jak uruchomić PS Remote Play z urządzenia mobilnego

Te czynności należy wykonać za każdym razem, gdy podłączysz się do konsoli PS5 lub PS4 z urządzenia mobilnego.

 1. Włącz konsolę lub przełącz ją w tryb spoczynku. 
 2. Uruchom PS Remote Play na urządzeniu mobilnym i wybierz Wpisz się do PSN
  Wpisz się przy użyciu tego samego konta, którego używasz na konsoli. 
 3. Wybierz PS5 lub PS4.
  Aplikacja wyszuka konsolę, której używasz po wpisaniu się na swoje konto, a następnie automatycznie połączy się z nią. Po nawiązaniu połączenia ekran konsoli pojawi się na urządzeniu przenośnym i będzie można rozpocząć korzystanie z PS Remote Play. Jeśli znalezionych zostanie wiele konsol, wybierz tę, której chcesz użyć. 

Od drugiego użycia funkcji będzie można od razu wybrać konsolę, z którą wcześniej nawiązano połączenie.

 • Urządzenie mobilne nie będzie mogło wyszukiwać konsoli i łączyć się z nią, jeśli od ostatniego logowania minął dłuższy okres czasu. Zanim spróbujesz połączyć się zdalnie spoza domu, sprawdź, czy urządzenie łączy się prawidłowo, gdy jesteś w pobliżu konsoli.
 • Podczas sesji Remote Play w górnej części ekranu może być wyświetlany komunikat „Nawiązano połączenie z usługą Remote Play.”. Pojawia się on, gdy inny użytkownik wpisze się do konsoli PS5 podczas korzystania z funkcji Remote Play. Gdy użytkownik wypisze się z konsoli PS5, komunikat zniknie.

Elementy sterujące PS Remote Play na urządzeniu mobilnym

Gdy stukniesz ekran urządzenia mobilnego podczas korzystania z PS Remote Play, wyświetlą się przyciski kontrolera. Jeśli korzystasz ze smartfona lub tabletu z systemem Android™, wygląd przycisków i ikon może się różnić.

Po wybraniu opcjizostanie wyświetlony panel sterowania.

 • Ustawienia
  Możesz zmieniać ustawienia takie jak orientacja ekranu i sposób wyświetlania przycisków kontrolera. Panel sterowania służy również do zamykania PS Remote Play.
 • Przycisk tworzenia
  Pełni te same funkcje, co  przycisk tworzenia na kontrolerze.
 • Przycisk PS
  Wyświetla centrum sterowania konsoli PS5.
 • Stan mikrofonu
  Wybierz Mikrofon włączony /mikrofon wyłączony , aby włączyć lub wyłączyć mikrofon.
 • Przycisk opcji
  Pełni te same funkcje, co  przycisk opcji na kontrolerze.
 • Zamknij
  Zamyka panel sterowania.

Po wybraniu opcjizostanie wyświetlony panel sterowania.

Z poziomu panelu sterowania można wykonać następujące czynności:

 • Ustawienia
  Możesz zmieniać ustawienia takie jak orientacja ekranu i sposób wyświetlania przycisków kontrolera. Panel sterowania służy również do zamykania PS Remote Play.
 • Przycisk SHARE
  Pełni te same funkcje, co przycisk SHARE na kontrolerze.
 • Przycisk PS
  Wyświetla ekran główny konsoli PS4.
 • Stan mikrofonu
  Wybierz Mikrofon włączony / mikrofon wyłączony , aby włączyć lub wyłączyć mikrofon.
 • Przycisk OPTIONS
  Pełni te same funkcje, co przycisk OPTIONS na kontrolerze.
 • Zamknij
  Zamyka panel sterowania.

Do zgodnego urządzenia możesz też podłączyć kontroler, aby używać go w aplikacji PS Remote Play.

Jak korzystać z PS Remote Play w tle

Możesz wstrzymać sesję PS Remote Play, aby wykonać inne czynności w telefonie lub tablecie przed powrotem do akcji.

Podczas grania w grę na PS Remote Play naciśnij przycisk P-in-P. Sesja PS Remote Play zostanie otwarta w nowym oknie, pozwalając Ci na szybki dostęp do innej aplikacji przerywania transmisji strumieniowej.    

Aby kontynuować transmisję strumieniową sesji PS Remote Play po zminimalizowaniu aplikacji PS Remote Play, musisz włączyć transmisję strumieniową w tle:  

 1. Otwórz aplikację PS Remote Play i opcję Ustawienia.
 2. Włącz Transmisję strumieniową w tle.    

To ustawienie jest domyślnie wyłączone. Po jego włączeniu możesz wrócić do ekranu głównego lub innej aplikacji, a transmisja będzie kontynuowana przez maksymalnie 5 minut.

Jak wyjść z PS Remote Play

 1. Stuknij ekran podczas sesji PS Remote Play.
  Zostaną wyświetlone przyciski kontrolera.
 2. W prawym dolnym rogu ekranu wybierz opcje.
  Zostanie wyświetlony panel sterowania PS Remote Play.
 3. Wybierz Ustawienia, a następnie Odłącz.
  Zostanie wyświetlony komunikat: „Nastąpi rozłączenie sesji Remote Play”.
 4. Aby zakończyć sesję PS Remote Play, gdy konsola znajduje się w trybie spoczynku, zaznacz pole wyboru Przełącz podłączoną konsolę do trybu spoczynku.
 5. Wybierz OK.
  Aplikacja PS Remote Play zostanie zamknięta, a ekran powróci do stanu przed podłączeniem urządzenia przenośnego do konsoli.

Rozwiązywanie problemów z połączeniem PS Remote Play

Korzystając z PS Remote Play, można znaleźć listę użytkowników, którzy wcześniej połączyli się z Twoją konsolą. Wykonaj czynności opisane poniżej, aby wyświetlić elementy historii i zarządzać nimi. Przejrzyj przewodnik poniżej, aby wyświetlić elementy historii i zarządzać nimi.

Jak korzystać z Remote Play na innych urządzeniach

Zapoznaj się z poniższymi przewodnikami, aby skonfigurować funkcję Remote Play na innych urządzeniach.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej