PS4: Wymiana dysku twardego

PS4: Wymiana dysku twardego

Ten artykuł wyjaśnia, jak wymienić dysk twardy w systemie PlayStation®4.

Potrzebny będzie:

 • Długi śrubokręt krzyżakowy
 • Określ numer modelu swojego PS4

Wybierz serię swojego PS4, by zobaczyć instrukcje

Seria CUH-7000 (system PS4 Pro)

Możesz skopiować zapisane dane przechowywane w systemie PlayStation 4 na urządzenie pamięci masowej USB. Możesz też skopiować zapisane gry do pamięci w chmurze, jeżeli masz subskrypcję PlayStation Plus.

 1. Umieść system spodem do góry na płaskiej powierzchni i zdejmij pokrywę wnęki dysku twardego. Najpierw zdejmij jej prawą stronę.

Możesz zobaczyć naklejkę zakrywającą pokrywę wnęki dysku twardego. Można ją zdjąć – nie spowoduje to utraty gwarancji.

 1. Wykręć śrubę (1) i pociągnij uchwyt montażowy dysku twardego (2), aby go wyjąć.
 1. Wykręć cztery śruby z uchwytu montażowego dysku twardego.
 1. Wyjmij dysk twardy z uchwytu montażowego i włóż w jego miejsce nowy dysk.
 2. Wkręć śruby, uważając, aby nie dokręcić ich zbyt mocno.
 3. Włóż z powrotem uchwyt montażowy dysku twardego. Skorzystaj z ilustracji powyżej, by mieć pewność, że wkładasz uchwyt prawidłowo.
 4. Przykręć śrubę.
 1. Załóż z powrotem pokrywę dysku twardego.
 1. Instalowanie oprogramowania systemowego

Po wymianie dysku twardego należy ponownie zainstalować oprogramowanie systemu. Korzystając z komputera, zapisz plik aktualizacji oprogramowania systemu na urządzeniu pamięci masowej USB. (wymagany 1 GB wolnego miejsca).

 1. Kopiowanie zapisanych danych do systemu PlayStation 4

Dane zapisane na urządzeniu pamięci masowej USB można skopiować do systemu PlayStation 4, wykonując następujące czynności.

 • Podłącz urządzenie pamięci masowej USB do systemu.
 • Na ekranie funkcji otwórz Ustawienia .
 • Wybierz opcję Zarządzanie zapisanymi danymi aplikacji  > Zapisane dane na urządzeniu pamięci masowej USB  > Skopiuj do pamięci masowej systemu.
 • Wybierz grę.
 • Naciśnij przycisk X  i zaznacz pole wyboru przy zapisanych danych, które chcesz skopiować, a następnie wybierz opcję Kopiuj.
 • Musisz zalogować się na to samo konto, które zostało użyte podczas pierwszego kopiowania zapisanych danych.
 • Jeżeli kopia zapasowa Twoich zapisanych gier została zapisana w chmurze poprzez PlayStation Plus, możesz je teraz bezpiecznie przywrócić.

Seria CUH-2015

Możesz skopiować zapisane dane przechowywane w systemie PlayStation 4 na urządzenie pamięci masowej USB. Możesz też  skopiować zapisane gry do pamięci w chmurze, jeżeli masz subskrypcję PlayStation Plus.

 1. Przesuń pokrywę wnęki dysku twardego w kierunku wskazywanym przez strzałkę, aby ją zdjąć.
 1. Wyjmij dysk twardy:

  • Wykręć śrubę.
  • Pociągnij do siebie dysk twardy wraz ze wspornikiem montażowym, żeby go wyciągnąć.
 1. Wykręć śruby (w czterech miejscach). Nie wyjmuj gumowych wkładek z otworów na śruby.
 1. Wyjmij dysk twardy z uchwytu montażowego i włóż w jego miejsce nowy dysk.
 2. Wkręć śruby, uważając, aby ich nie dokręcić zbyt mocno.
 1. Zamocuj dysk w systemie za pomocą śruby. Pamiętaj, by całkowicie wsunąć dysk twardy do kieszeni dysku.

  • Jeżeli zgubisz pokrywę kieszeni dysku, śruby, obudowę montażową lub inną część, skontaktuj się ze wsparciem technicznym, aby uzyskać pomoc.

 

 1. Instalowanie oprogramowania systemowego

Po wymianie dysku twardego należy ponownie zainstalować oprogramowanie systemu. Korzystając z komputera, zapisz plik aktualizacji oprogramowania systemu na urządzeniu pamięci masowej USB. (wymagany 1 GB wolnego miejsca).

 1. Kopiowanie kopii zapasowej zapisanych danych do systemu PlayStation 4

Dane zapisane na urządzeniu pamięci masowej USB można skopiować do systemu PlayStation 4, wykonując następujące czynności.

 • Podłącz urządzenie pamięci masowej USB do systemu.
 • Na ekranie funkcji otwórz Ustawienia .
 • Wybierz opcję Zarządzanie zapisanymi danymi aplikacji  > Zapisane dane na urządzeniu pamięci masowej USB  > Skopiuj do pamięci masowej systemu.
 • Wybierz grę.
 • Naciśnij przycisk X  i zaznacz pole wyboru przy zapisanych danych, które chcesz skopiować, a następnie wybierz opcję Kopiuj.
 • Musisz zalogować się na to samo konto, które zostało użyte podczas pierwszego kopiowania zapisanych danych.
 • Jeżeli kopia zapasowa Twoich zapisanych gier została zapisana w chmurze poprzez PlayStation Plus, możesz je teraz bezpiecznie przywrócić.

Serie CUH-1200, CUH-1110 i CUH-1000

Możesz skopiować zapisane dane przechowywane w systemie PlayStation 4 na urządzenie pamięci masowej USB. Możesz też  skopiować zapisane gry do pamięci w chmurze, jeżeli masz subskrypcję PlayStation Plus.

 1. Wyłącz system PlayStation 4.
 2. Odłącz przewód zasilania, przewód HDMI i inne przewody podłączone do tylnej części systemu PlayStation 4.
 3. Umieść PlayStation 4 na czystej, płaskiej powierzchni przed sobą w taki sposób, aby przód systemu był zwrócony w lewą stronę. Logo PlayStation na górnej części PlayStation 4 powinno być po prawej stronie.
 4. Połóż dłonie na górnym panelu tak, aby palce znajdowały się po drugiej stronie urządzenia.
 1. Naciskaj dłońmi w sposób umiarkowany i równomiernie rozkładając nacisk w pobliżu szwu, a używając palców jako dźwigni odepchnij od siebie górny panel.  Usłyszysz kliknięcie, a panel przesunie się o mniej więcej 7 mm. Podnieś panel, zaczynając od lewej strony.
 1. Gdy zdejmiesz górny panel, zobaczysz śrubę z symbolem PlayStation.  Wykręć ją, obracając w lewo, aby wymontować dysk twardy.
 2. Pociągnij dysk twardy w stronę przodu systemu i wyjmij go.
CUH-1200 – odkręć śrubę dysku twardego
PS4-CUH-1000 i 1110: odkręć śrubę dysku twardego
 1. Wykręć cztery śruby mocujące dysk twardy w obudowie.
 1. Włóż nowy dysk twardy do obudowy i przykręć śruby z powrotem.
 2. Włóż obudowę do wnęki w PlayStation 4 i przykręć z powrotem śrubę.
 1. Załóż górny panel z powrotem. Umieść go nad odsłoniętą częścią PlayStation 4, jakieś 7 mm od szwu. Następnie przesuń panel w kierunku szwu, aż usłyszysz kliknięcie informujące o tym, że został on umieszczony na swoim miejscu.

 

 1. Podłącz z powrotem kabel HDMI, zasilanie oraz wszelkie inne przewody, które zostały odłączone w pierwszym kroku.
 2. Podłącz PlayStation 4 do gniazda zasilania i sprawdź, czy wszystko działa prawidłowo.

Po wymianie dysku twardego należy ponownie zainstalować oprogramowanie systemu. Korzystając z komputera, zapisz plik aktualizacji oprogramowania systemu na urządzeniu pamięci masowej USB. (wymagany 1 GB wolnego miejsca).

 1. Kopiowanie kopii zapasowej zapisanych danych do systemu PlayStation 4

Dane zapisane na urządzeniu pamięci masowej USB można skopiować do systemu PlayStation 4, wykonując następujące czynności.

 • Podłącz urządzenie pamięci masowej USB do systemu.
 • Na ekranie funkcji otwórz Ustawienia .
 • Wybierz opcję Zarządzanie zapisanymi danymi aplikacji  > Zapisane dane na urządzeniu pamięci masowej USB  > Skopiuj do pamięci masowej systemu.
 • Wybierz grę.
 • Naciśnij przycisk X  i zaznacz pole wyboru przy zapisanych danych, które chcesz skopiować, a następnie wybierz opcję Kopiuj.
 • Musisz zalogować się na to samo konto, które zostało użyte podczas pierwszego kopiowania zapisanych danych.
 • Jeżeli kopia zapasowa Twoich zapisanych gier została zapisana w chmurze poprzez PlayStation Plus, możesz je teraz bezpiecznie przywrócić.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej