CE-30028-3

Wystąpił błąd podczas odczytu pamięci masowej systemu lub zapisanych danych.

Spróbuj wykonać kolejno te czynności. Po każdej z nich sprawdź, czy problem został rozwiązany.

  1. Zrestartuj konsolę PlayStation®4.
  2. Utwórz nowe zapisane dane i spróbuj ich użyć. Jeśli nowe zapisane dane działają, poprzednie dane mogą być uszkodzone.
  3. Usuń aplikację i zainstaluj ją ponownie.
  4. Wyłącz konsolę, przytrzymując przycisk zasilania przez trzy sekundy. Przed wyłączeniem urządzenia wskaźnik zasilania przez chwilę miga. Po wyłączeniu konsoli naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania. Puść go, gdy usłyszysz drugi sygnał dźwiękowy – pierwszy sygnał usłyszysz, gdy naciśniesz przycisk, a drugi po siedmiu sekundach.
  5. Z menu trybu bezpiecznego wybierz Odbuduj bazę danych. Sprawdź, czy problem został rozwiązany.
  6. Jeśli problem będzie nadal występować, z menu trybu bezpiecznego wybierz Zainicjuj PS4 . Przed wykonaniem tej czynności wykonaj kopię zapasową zapisanych danych.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej