WS-37501-6

Wewnętrzny błąd serwera. Podczas próby połączenia z serwerem wystąpił błąd.

  1. Zrestartuj system.
  2. Jeśli błąd będzie nadal występował, może to oznaczać problem z serwerem. Spróbuj jeszcze raz później.