NP-40833-8

Wystąpił błąd połączenia z serwerem.

Wypróbuj następujące rozwiązania:

  1. Zajrzyj na stronę stanu PlayStation™Network, aby sprawdzić, czy występują problemy z siecią.
  2. Jeśli korzystasz z sieci bezprzewodowej, przestaw konsolę PlayStation®4 bliżej routera i usuń wszelkie obiekty, które mogą zakłócać połączenie między urządzeniami.
  3. Wykonaj test połączenia internetowego w menu Ustawienia sieciowe.
  4. Wyłącz router i odczekaj co najmniej 5 minut, zanim włączysz go z powrotem. 
  5. Jeśli to możliwe, spróbuj użyć przewodowego połączenia z Internetem.
  6. Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe routera do najnowszej wersji. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat aktualizacji, skontaktuj się z producentem.
  7. Jeśli to możliwe, spróbuj otworzyć te porty: TCP: 80, 443, 3478, 3479, 3480 i UDP: 3478, 3479, 49 152–65 535. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat otwierania portów, skontaktuj się z dostawcą usług internetowych.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej