NW-31175-7

Wystąpił błąd połączenia z siecią.

Jeśli pojawi się ten błąd, może występować problem w połączeniu się z serwerem. Spróbuj wykonać następujące czynności i sprawdź, czy sytuacja się poprawi:

  1. Zrestartuj konsolę PlayStation®4.
  2. Wyłącz router i odczekaj co najmniej 5 minut, zanim włączysz go z powrotem.
  3. Jeśli to możliwe, spróbuj użyć połączenia przewodowego. 
  4. Spróbuj zmienić ustawienia DNS. Skonfiguruj ustawienia sieci, wpisując numer publicznego serwera DNS, który jest wolny i otwarty dla odbiorców publicznych.
  5. Spróbuj jeszcze raz po upływie chwili.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej