NP-38497-1

Share Play ma problemy z siecią. Może to być spowodowane szybkością sieci. 

Aby uzyskać najlepsze wrażenia z korzystania z funkcji Share Play, zarówno Ty, jak i Twój znajomy musicie mieć szybkie połączenie internetowe o przepustowości co najmniej 2 Mb/s. Aby sprawdzić stan połączenia konsoli PlayStation®4, wybierz Ustawienia > Sieć > Przetestuj połączenie internetowe

Spróbuj wykonać następujące czynności, aby poprawić połączenie:

  1. Jeśli to możliwe, podłącz konsolę PS4™ do sieci za pomocą kabla sieciowego. Jeżeli korzystasz z połączenia Wi-Fi, umieść konsolę PS4 i router bliżej siebie i usuń wszelkie przeszkody między nimi.
  2. Sprawdź, czy inne urządzenia w sieci nie wykorzystują dużej części pasma. Poczekaj, aż przestaną z niego korzystać, zanim spróbujesz jeszcze raz.
  3. Otwórz menu Impreza > Ustawienia imprezy > Jakość wideo dla sesji Share Play i ustaw Rozdzielczość oraz Częstotliwość odświeżania na Standardowa.  Aby korzystać z funkcji Share Play w jakości Wysoka, musisz mieć połączenie internetowe o dużej szybkości. 

 

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej