CE-30002-5

Dane aplikacji mogą być uszkodzone.

  1. Wyłącz konsolę, przytrzymując przycisk zasilania przez trzy sekundy. Przed wyłączeniem urządzenia wskaźnik zasilania przez chwilę miga.
  2. Po wyłączeniu konsoli naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania. Puść go, gdy usłyszysz drugi sygnał dźwiękowy – pierwszy sygnał usłyszysz, gdy naciśniesz przycisk, a drugi po siedmiu sekundach. Konsola uruchomi się w trybie bezpiecznym.
  3. Podłącz kontroler za pomocą przewodu USB i naciśnij przycisk PS na kontrolerze.
  4. Wybierz Aktualizuj oprogramowanie systemu.
  5. Jeśli ten błąd wystąpi w konkretnej aplikacji, zaznacz ją i naciśnij przycisk OPCJI > Usuń. Następnie ponownie zainstaluj aplikację z dysku lub z Biblioteki.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej