Jak naprawić błąd NW-31453-6

Połączenie z serwerem jest niestabilne.

  1. Sprawdź połączenie internetowe, otwierając Ustawienia > Sieć > Przetestuj połączenie internetowe.

  2. Sprawdź, czy w PlayStation™Network występują problemy z serwerem albo trwa konserwacja.

  1. Wyłącz router i modem i odczekaj co najmniej 5 minut, zanim włączysz je z powrotem.

  2. Jeśli to możliwe, porozmawiaj z dostawcą usług internetowych o tym, jak anulować funkcję filtrowania portów w routerze.

Jeżeli podane wyżej czynności nie rozwiążą problemu, spróbuj ponownie później.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej