NW-31172-4

Utracono połączenie z Internetem.

Sprawdź następujące kwestie:
  1. Zajrzyj na stronę stanu PlayStation™Network, aby sprawdzić, czy występują problemy.
  2. Otwórz Ustawienia > Sieć > Przetestuj połączenie internetowe. W razie potrzeby przejrzyj i ponownie skonfiguruj ustawienia sieciowe.
  3. Wyłącz router i odczekaj co najmniej 5 minut, zanim włączysz go z powrotem.
  4. Jeśli to możliwe, spróbuj użyć połączenia przewodowego.
  5. Spróbuj jeszcze raz po upływie chwili.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej