NW-31204-0

Wystąpił błąd połączenia z siecią.

Spróbuj wykonać te czynności:

  1. Przetestuj połączenie internetowe, otwierając Ustawienia > Sieć > Przetestuj połączenie internetowe.
  2. Jeśli korzystasz z sieci bezprzewodowej, przestaw konsolę PlayStation®4 bliżej routera i usuń wszelkie obiekty, które mogą zakłócać połączenie między urządzeniami.
  3. Wyłącz router i odczekaj co najmniej 5 minut, zanim włączysz go z powrotem. 
  4. Jeśli to możliwe, spróbuj użyć połączenia przewodowego.
  5. Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe routera do najnowszej wersji. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat aktualizacji, skontaktuj się z producentem routera.
  6. Jeśli to możliwe, spróbuj otworzyć te porty: TCP: 80, 443, 3478, 3479, 3480 i UDP: 3478, 3479, 49 152–65 535.
    Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat otwierania portów, skontaktuj się z dostawcą usług internetowych.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej