CE-32869-8

Nie udało się uruchomić aplikacji, ponieważ podane informacje były nieprawidłowe. Baza danych jest prawdopodobnie częściowo uszkodzona.

  1. Uruchom PlayStation 4 w trybie bezpiecznym i wybierz opcję 5. Odbuduj bazę danych
  2. Spróbuj uruchomić aplikację. Jeśli błąd nadal występuje, znowu uruchom system w trybie bezpiecznym i wybierz opcję 3. Aktualizuj oprogramowanie systemu lub 5. Odbuduj bazę danych.
  3. Jeżeli ten błąd występuje tylko w określonej aplikacji, usuń aplikację, podświetlając ją na ekranie głównym, naciskając na kontrolerze przycisk OPTIONS i wybierając Usuń. Zainstaluj aplikację jeszcze raz z PlayStation Store.
  4. Jeżeli błąd występuje w wielu lub wszystkich aplikacjach, zrób kopię zapasową zapisanych danych w menu Ustawienia  > Zarządzanie zapisanymi danymi aplikacji > Zapisane dane w pamięci masowej systemu i zainicjuj system PlayStation 4 w menu Ustawienia > Inicjalizacja > Zainicjuj PS4 > Szybka.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej