SU-34914-1

Aktualizacja nie powiodła się.

Spróbuj wykonać te czynności:

  1. Jeśli oprogramowanie systemu nie jest aktualne, zaktualizuj je do najnowszej wersji, otwierając Ustawienia > Aktualizacja oprogramowania systemu.
  2. Jeśli aktualizacja gry nie powiedzie się, sprawdź postęp pobierania w Powiadomieniach. Jeśli trwa pobieranie, zaczekaj, aż się skończy.
  3. Sprawdź, czy w menu Ustawieniach > Pamięć masowa > Pamięć masowa systemu jest wystarczająca ilość miejsca.
    W zależności od pobieranej zawartości może być wymagane wolne miejsce, które jest dwukrotnie większe od zawartości, którą chcesz pobrać. Zaznacz niepotrzebne dane, naciśnij przycisk OPTIONS i wybierz Usuń, żeby zwolnić miejsce.
  4. Wyłącz router i odczekaj co najmniej 5 minut, po czym włącz go z powrotem.
  5. Spróbuj usunąć i ponownie zainstalować aplikację. Usuwając aplikację, utwórz kopię zapasową zapisanych danych, wybierając Ustawienia > Zarządzanie zapisanymi danymi aplikacji > Zapisane dane w pamięci masowej systemu.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej