CE-34788-0

Nie można użyć pliku aktualizacji.

Sprawdź, czy został pobrany prawidłowy plik. Sprawdź, czy nazwy folderów i nazwa pliku są prawidłowe. Wpisz nazwy folderów i nazwy plików dużymi literami.

  • Najnowszą aktualizację można pobrać ze strony oprogramowania systemu PlayStation®4. Wybierz Pobierz aktualizację, aby pobrać plik.
  • Jeśli próbujesz ponownie zainstalować oprogramowanie systemu, odwiedź stronę oprogramowania systemu i wybierz plik ponownej instalacji konsoli PS4.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej