SU-42481-9

Aktualizacja oprogramowania systemu nie powiodła się.

  1. Uruchom ponownie konsolę PlayStation®4 i w miarę możliwości spróbuj zaktualizować oprogramowanie systemu za pomocą przewodowego połączenia z Internetem.
  2. Z obszaru funkcji PS4 wybierz Powiadomienia, zaznacz plik aktualizacji i naciśnij przycisk OPTIONS > Usuń.
  3. Następnie wybierz Ustawienia > Aktualizacja oprogramowania systemu
  4. Jeżeli pliku aktualizacji nie uda się pobrać kilka razy, zaktualizuj oprogramowanie systemu przy użyciu dysku a USB. Więcej informacji można znaleźć w tym przewodniku.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej