Jak naprawić błąd NP-31866-4

Wystąpił problem z zapisanymi danymi na dysku internetowym.

  1. Wpisz się do PlayStation Store, wybierz swój awatar, otwórz Zarządzanie subskrypcjami i  sprawdź, czy subskrybujesz PlayStation Plus.
    Aby korzystać z dysku internetowego, musisz być subskrybentem PlayStation Plus.
  2. Uruchom ponownie konsolę.
  3. Sprawdź, czy dane na dysku internetowym nie przekraczają 100 GB.
  4. Sprawdź, czy liczba zapisanych plików danych na dysku internetowym nie przekracza 1000.
  5. Otwórz Ustawienia > Zarządzanie kontami i wypisz się z PlayStation™Network. Następnie wpisz się z powrotem.
  6. Otwórz Ustawienia > Zarządzanie kontami i wybierz Aktywuj jako podstawowe PS4.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej