CE-38702-0

Nie można pobrać informacji z serwera. Mogą występować problemy w połączeniu z siecią lub z Internetem.

 1. Zrestartuj router.
 2. Zrestartuj PS4.
 3. Skontaktuj się z dostawcą usług internetowych, aby sprawdzić stan swojego połączenia internetowego.
 4. Zresetuj router i wybierz Ustawienia  > Sieć  > Skonfiguruj połączenie internetowe  w swoim PlayStation 4, aby ponownie połączyć się z routerem. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji dostarczonej wraz z routerem.
 5. Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe routera do najnowszej wersji. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji dostarczonej wraz z routerem.
 6. Wybierz Ustawienia  > Sieć > Przetestuj połączenie internetowe  i sprawdź stan połączenia internetowego.
 7. PlayStation™Network może być chwilowo zajęte. Sprawdź stan usługi na stronie playstation.com i spróbuj jeszcze raz później.
 8. Zapora firewall lub inne środki bezpieczeństwa mogą utrudniać połączenie z siecią. Sprawdź, czy Twoje urządzenia sieciowe nie blokują następujących numerów portów:
  • TCP: 80, 443, 3478, 3479, 3480
  • UDP: 3478, 3479
 9. Jeżeli nie możesz połączyć się z usługą inną niż PlayStation™Network, sprawdź stan tej usługi.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej