CE-30088-9

Wystąpił błąd podczas uruchamiania gry.

Wystąpił błąd podczas uruchamiania aplikacji. Może występować błąd z aplikacją:

  1. Zrestartuj konsolę PlayStation®4.
  2. Zaznacz ikonę aplikacji, naciśnij przycisk  OPTIONS  i wybierz opcję Usuń
  3. Ponownie zainstaluj aplikację.
  4. Jeśli nadal będą problemy, wykonaj kopię zapasową zapisanych danych w Ustawieniach > Zarządzanie zapisanymi danymi aplikacji i zainicjuj konsolę PS4, wybierającUstawienia > Inicjacja > Zainicjuj PS4.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej