Jak naprawić błąd NP-38496-0

Nie można uruchomić funkcji Share Play, ponieważ prędkość przesyłania jest niższa niż 2 Mb/s. 

Aby w pełni wykorzystać możliwości funkcji Share Play, Ty i Twój znajomy musicie korzystać z szerokopasmowego połączenia internetowego o prędkości co najmniej 2 Mb/s.

  1. Jeśli to możliwe, podłącz konsolę PlayStation®4 do sieci za pomocą kabla sieciowego.
  2. Jeżeli korzystasz z połączenia Wi-Fi, umieść konsolę PS4™ i router bliżej siebie i usuń wszelkie przeszkody między nimi.
  3. Sprawdź, czy inne urządzenia w sieci nie wykorzystują dużej części pasma. Poczekaj, aż zakończą działanie.
  4. Otwórz menu Impreza > Ustawienia imprezy > Jakość wideo dla sesji Share Play i ustaw Rozdzielczość oraz Częstotliwość odświeżania na Standardowa. Aby korzystać z funkcji Share Play w jakości Wysoka, musisz mieć połączenie internetowe o dużej szybkości.
  • Sprawdź prędkość połączenia, otwierając Ustawienia > Sieć >Przetestuj połączenie internetowe.

 

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej