WS-37397-9

Nie udało się połączyć z serwerem.

Sprawdź następujące kwestie:

  1. Zajrzyj na stronę stanu PlayStation™Network, aby sprawdzić, czy występują problemy z siecią.
  2. Jeśli wyświetla się ten błąd, a nie ma żadnych problemów z PSN, Twój adres IP został zablokowany z powodu aktywności naruszającej warunki świadczenia usługi i Umowę użytkownika PSN. 
  3. Ta aktywność mogła być spowodowana przez wirus w urządzeniu podłączonym do sieci domowej. Przeskanuj pod kątem wirusów wszystkie podłączone urządzenia.
  4. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze swoim dostawcą usług internetowych (ISP). Dodatkowe informacje zostały już przekazane Twojemu dostawcy usług internetowych. 
  5. Po rozwiązaniu problemu adres IP przypisany do użytkownika zostanie automatycznie odblokowany.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej