Jak naprawić błąd CE-32899-1

Nie można połączyć się z serwerem.

 1. Zrestartuj konsolę PlayStation®4.
 2. Zrestartuj router.
 3. Skontaktuj się z dostawcą usług internetowych, aby sprawdzić stan swojego połączenia internetowego.
 4. Zresetuj router, wybierz Ustawienia > Sieć > Skonfiguruj połączenie internetowe, po czym spróbuj jeszcze raz połączyć się z routerem. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji dostarczonej wraz z routerem.
 5. Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe routera do najnowszej wersji. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji dostarczonej wraz z routerem.
 6. Wybierz Ustawienia > Sieć > Przetestuj połączenie internetowe i sprawdź stan połączenia internetowego.
 7. Połączenie z siecią może utrudniać zapora firewall lub inne środki bezpieczeństwa. Sprawdź, czy Twoje urządzenia sieciowe nie blokują następujących numerów portów:
  • TCP: 80, 443, 3478, 3479, 3480
  • UDP: 3478, 3479
 8. Jeżeli nie możesz połączyć się z usługą inną niż PlayStation™Network, sprawdź stan tej usługi.
 9. PSN™ może być chwilowo zajęte. Spróbuj jeszcze raz później. Stan sieci sprawdzisz, otwierając Ustawienia > Sieć > Pokaż stan usług PlayStation Network. Możesz też otworzyć stronę status.playstation.com na komputerze lub smartfonie.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej