CE-34867-8

Włożono inną płytę.

Włóż właściwy dysk i jeszcze raz uruchom grę.