NP-34994-9

W aplikacji Impreza wystąpił błąd.

Zamknij Imprezę i zrestartuj system PlayStation 4.