NP-34994-9

W aplikacji Impreza wystąpił błąd.

Zamknij Imprezę i zrestartuj system PlayStation 4.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej