NP-32470-6

Nie można połączyć się z PlayStation™ Network.

Jeśli pojawi się ten błąd, może występować problem w połączeniu się z serwerem. Spróbuj wykonać te czynności:

  1. Zrestartuj konsolę PlayStation®4.
  2. Wyłącz router i odczekaj co najmniej 5 minut, zanim włączysz go z powrotem.
  3. Jeśli to możliwe, spróbuj użyć połączenia przewodowego. 
  4. Sprawdź, czy oprogramowanie sprzętowe routera jest aktualne.
  5. Spróbuj jeszcze raz po upływie chwili.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej