NP-36006-5

Dane trofeów mogą być uszkodzone.

  1. Użyj urządzenia USB, aby utworzyć kopię zapasową danych. 
  2. Usuń użytkownika lokalnego.
  3. Utwórz nowego użytkownika lokalnego i wpisz się na swoje konto PSN.
  4. Jeśli ten błąd nadal występuje, spróbuj zrestartować system w trybie bezpiecznym, opcja 6.
  5. Jeśli opcja 6 nie zadziała, wypróbuj opcję 7 trybu bezpiecznego.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej