NP-34957-8

Błąd komunikacji z serwerem.

Może trwać konserwacja PlayStation Network.