CE-30774-1

Nie można zaktualizować

Konsola PlayStation®4 nie mogła zaktualizować oprogramowania systemu za pomocą urządzenia pamięci masowej USB. Otwórz Ustawienia > Aktualizacja oprogramowania systemu, żeby zaktualizować konsolę PS4™.

Jeżeli nie jest to możliwe, wykonaj następujące czynności:

  1. Sprawdź, czy urządzenie pamięci masowej USB jest sformatowane w systemie plików FAT lub exFAT.
    • Podłącz urządzenie pamięci masowej USB do portu USB komputera PC/Mac, kliknij prawym przyciskiem i wybierz „Formatuj”, aby otworzyć okno dialogowe. Z menu rozwijanego wybierz w pozycji „System plików” FAT albo exFAT.
  2. Sprawdź, czy plik aktualizacji jest zapisany w odpowiedniej strukturze plików.
    • Korzystając z komputera, utwórz folder o nazwie „PS4”. Wewnątrz folderu utwórz kolejny folder o nazwie „UPDATE” (AKTUALIZACJA). Plik aktualizacji („PS4UPDATE.PUP”) musi się znajdować w folderze „UPDATE”. Jeśli błąd będzie nadal występował, pobrany plik może być uszkodzony. W takiej sytuacji usuń plik aktualizacji z urządzenia USB i pobierz go ponownie. 
  3. Spróbuj ponownie
    • Jeżeli problem się powtarza, usuń pobrany plik z dysku USB i pobierz go jeszcze raz.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej