SU-30627-8

Podczas uzyskiwania dostępu do pliku danych wystąpił błąd.

Spróbuj wykonać te czynności:

  1. Zrestartuj konsolę PlayStation®4.
  2. Uruchom konsolę PS4 w trybie bezpiecznym i wybierz Odbuduj bazę danych.
  3. Utwórz kopię zapasową danych w menu Ustawienia > Zarządzanie zapisanymi danymi aplikacji.
  4. Zainicjuj konsolę PS4, otwierając Ustawienia > Inicjacja > Zainicjuj PS4.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej