NP-37637-6

Zainstaluj najnowszą wersję oprogramowania systemu.

Przejdź do ekranu funkcji i wybierz Ustawienia  > Aktualizacja oprogramowania systemu , żeby pobrać najnowszą wersję oprogramowania systemu.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej