Jak naprawić błąd CE-33992-6

Błąd testu połączenia internetowego.

Sprawdź stan usług PlayStation™Network, odwiedzając stronę stanu na podłączonym urządzeniu.

Jeśli usługi PSN™ są wyświetlane na zielono, ale nadal widzisz ten kod błędu, problem z łącznością może być związany z siecią domową. Zaleca się minimalną prędkość pobierania co najmniej 5 Mb/s. Jeśli prędkość u Ciebie jest niższa, spróbuj skorzystać z innego połączenia o szybkości pobierania co najmniej 5 Mb/s.

Jeśli nadal masz problemy, odwiedź oferowane przez nas narzędzie Serwis PlayStation, aby uzyskać więcej informacji na temat rozwiązywania problemów.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej