SU-30696-4

Nie można zaktualizować oprogramowania systemu. Plik aktualizacji może być uszkodzony.

  • Jeśli aktualizujesz konsolę PlayStation®4 przez internet, otwórz Ustawienia > Aktualizacja oprogramowania systemu i spróbuj przeprowadzić aktualizację jeszcze raz.
  • Jeśli aktualizujesz oprogramowanie przy użyciu urządzenia pamięci masowej USB, spróbuj zaktualizować system przez Internet. Otwórz Ustawienia > Aktualizacja oprogramowania systemu > Zaktualizuj przez Internet.
  • Jeśli nie jest to możliwe, pobierz ponownie najnowszą aktualizację za pomocą przeglądarki internetowej. Doo zainstalowania aktualizacji potrzebne będzie urządzenie pamięci masowej USB oraz prawidłowa struktura folderów.
  • Jeśli problemy z aktualizacją oprogramowania systemu będą nadal występować, spróbuj zaktualizować oprogramowanie w trybie awaryjnym (opcja 3). 

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej