Jak naprawić błąd WS-44369-6

Być może trwa konserwacja PlayStation™Network.

  1. Sprawdź stronę stanu PSN pod kątem przerw w działaniu lub konserwacji.
  2. Wyłącz konsolę PlayStation®4, odłącz ją od gniazdka elektrycznego, a następnie uruchom ją ponownie.
  3. Otwórz Ustawienia > Sieć > Przetestuj połączenie internetowe.
    W razie potrzeby zmień ustawienia sieci.
  4. Wyłącz router lub modem, poczekaj co najmniej 5 minut, po czym włącz go z powrotem.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej