CE-32921-7

System nie może odczytać płyty.

  1. Wysuń płytę z systemu i sprawdź, czy nie jest zabrudzona, porysowana lub uszkodzona.
  2. Sprawdź też, czy płyta jest w formacie obsługiwanym przez PlayStation 4.

Obsługiwane formaty płyt:

  • Blu-ray Disc: BD-ROM, BD-R/RE (BDAV, BDMV)
  • DVD: DVD-ROM, DVD-R/RW (tryb wideo, tryb rzeczywistości wirtualnej), DVD+R/RW

Odtwarzanie następujących typów płyt nie jest obsługiwane:

  • CD, BD-RE w wersji 1.0, BD-R/RE XL, DVD, które nie zostały sfinalizowane

Jeśli błąd będzie nadal występował, wyłącz system, uruchom go ponownie w trybie bezpiecznym i spróbuj odbudować bazę danych, korzystając z opcji 5 w trybie bezpiecznym.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej