Jak naprawić błąd CE-42288-4

Podczas próby połączenia z PlayStation™Network (PSN) wystąpił błąd.

Spróbuj wykonać te czynności:

  1. Ponownie skonfiguruj połączenie internetowe.
  2. Wyłącz router i odczekaj co najmniej 5 minut, po czym włącz go z powrotem.
  3. Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe routera. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat aktualizacji, skontaktuj się z dostawcą routera.
  4. Uruchom konsolę PlayStation®4 w trybie bezpiecznym i wybierz Odbuduj bazę danych.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej