NW-31254-5

Wystąpił błąd sieci. Odpowiedź z serwera DNS jest opóźniona lub niestabilna.

  1. Zrestartuj system PlayStation 4 i router, aby odświeżyć połączenie sieciowe.
  2. Otwórz Ustawienia > Sieć > Przetestuj połączenie internetowe , aby sprawdzić stan połączenia.
  3. Sprawdź, czy Twój dostawca usług internetowych nie prowadzi akurat konserwacji sieci.
  4. Jeżeli podczas konfiguracji połączenia internetowego w opcji Ustawienia adresu IP  lub Ustawienia serwera DNS  wybrano Ręczne , sprawdź, czy opcje Podstawowy serwer DNS  i Dodatkowy serwer DNS  są skonfigurowane prawidłowo.

    Mogą występować sytuacje, gdy system nie uzyskał jeszcze adresu IP albo zmieniły się któreś ustawienia serwera DNS. Skontaktuj się ze swoim dostawcą usług internetowych, aby uzyskać dalszą pomoc.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej