NP-34388-6

Nie można zarejestrować konta.

Nie można zarejestrować konta z powodu problemu z serwerem:

  1. Zajrzyj na stronę stanu PlayStation™Network, aby sprawdzić, czy występują problemy z siecią.
  2. Wyłącz router i odczekaj co najmniej 5 minut, zanim włączysz go z powrotem.
  3. Może to być problem tymczasowy. Spróbuj jeszcze raz po upływie chwili.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej