Jak naprawić błąd CE-109573-5

Podczas uruchamiania gry na konsoli PlayStation®5 wystąpił błąd.

  1. Zrestartuj konsolę PS5®.
  2. Zaznacz ikonę aplikacji, naciśnij przycisk  opcji i wybierz Usuń.
  3. Ponownie zainstaluj aplikację.

Jeśli nadal występują problemy, spróbuj odbudować bazę danych.

  1. Uruchom konsolę PS5 w trybie bezpiecznym i wybierz Odbuduj bazę danych.
  2. Uruchom aplikację.

Jeśli problem będzie nadal występował, jeszcze raz uruchom tryb bezpieczny i zaktualizuj oprogramowanie systemu.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej