Kody błędów PS5

Kody błędów PlayStation®5

Obsługa klienta PlayStation

Wyszukaj kod błędu lub przejrzyj poniżej najczęstsze kody błędów PS5™.

WS-116331-5  Dostęp do PSN został tymczasowo zawieszony. 

NP-102944-0 Zainstaluj najnowszą wersję oprogramowania systemu. 

NP-102945-1 Zainstaluj najnowszą wersję oprogramowania systemu. 

CE-108889-4 Zainstaluj najnowszą wersję oprogramowania systemu. 

WS-116328-1 Zainstaluj najnowszą wersję oprogramowania systemu. 

WS-116332-6 Dostęp z konsoli PS5 może być zabroniony lub tymczasowo niedostępny. 

WS-116367-4 Dostęp do PSN został zawieszony.  

NP-102955-2 Informacje o koncie są nieprawidłowe. 

CE-108862-5 Nie można połączyć się z serwerem. 

WS-116330-4 Dostęp do PSN został tymczasowo zawieszony. 

CE-108360-8 Sprawdź stan połączenia kamery HD i PS Camera. 

NW-102265-6 Nie można połączyć się z serwerem. 

NW-102261-2 Nie można połączyć się z serwerem. 

WV-109144-9 Nie można połączyć się z serwerem. 

WV-109166-3 Nie można połączyć się z Internetem. 

WV-109145-0 Nie można połączyć się z Internetem. 

CE-105799-1 Nie można połączyć się z serwerem. 

NW-102315-2 Wystąpił błąd komunikacji. 

WS-116420-4 Nie można połączyć się z serwerem. 

NW-102308-4 Wystąpił błąd komunikacji. 

CE-111161-1 Sprawdź stan połączenia kamery HD i PS Camera. 

WS-116449-5 Ta usługa jest obecnie w trakcie konserwacji. 

WS-115019-7 Nie można połączyć się z serwerem. 

WS-116521-6 Ta usługa jest obecnie w trakcie konserwacji. 

NP-103105-0 Ta usługa jest obecnie w trakcie konserwacji. 

NP-103109-4 Ta usługa jest obecnie w trakcie konserwacji. 

WV-109153-9 Połączenie z siecią wygasło. 

NP-103111-7 Ta usługa jest obecnie w trakcie konserwacji. 

NP-103117-3 Ta usługa jest obecnie w trakcie konserwacji. 

WS-115195-2 Nie można połączyć się z serwerem. 

WS-116439-4 Nie można połączyć się z serwerem. 

NW-102650-4 Nie można połączyć się z serwerem. 

CE-113212-0 Nie można połączyć się z serwerem. 

WV-109146-1 Nie można połączyć się z serwerem. 

NW-102417-5 Połączenie z siecią wygasło. 

CE-107520-5 Zainstaluj najnowszą wersję oprogramowania systemu. 

WS-116522-7 Aktualizacja oprogramowania systemu nie powiodła się. 

CE-110538-8 Nie można odczytać dysku Blu-ray. 

WS-117224-7 Może występować problem z ustawieniem weryfikacji dwuetapowej. 

WS-117176-3  Może występować problem z ustawieniem weryfikacji dwuetapowej.  

CE-108255-1 W aplikacji wystąpił błąd. 

CE-100028-1 Za mało wolnego miejsca na dysku SSD. 

CE-112069-9 Wystąpił błąd podczas przesyłania danych przez sieć. 

CE-108262-9 Może występować problem z odczytem oprogramowania systemu lub danych. 

E2-8223b400 Nie można połączyć się z serwerem. 

E2-8223b089 Nie można połączyć się z serwerem. 

CE-107649-7 Włożona płyta zawiera zawartość inną niż zainstalowane dane. 

CE-100005-6 Wystąpił problem podczas odczytu płyty lub danych. 

WS-116329-2 Identyfikator wpisu lub hasło do PSN są niezgodne. 

CE-106485-4 Może występować problem z odczytem oprogramowania systemu lub danych. 

CE-100002-3 Nie udało się zaktualizować aplikacji. 

CE-112839-4 Podczas próby połączenia z PlayStation™Network wystąpił błąd. 

CE-107938-8 Nie udało się zaktualizować aplikacji. 

CE-112841-7 Użytkownik nie wpisał się. 

SU-101495-0 Ten kod informuje, że system jest aktualny. 

CE-100096-6 Wystąpił problem podczas wczytywania aplikacji. 

CE-107857-8 Wystąpił problem podczas wczytywania aplikacji. 

CE-100006-7 Nie można rozpoznać zewnętrznego dysku twardego. 

NP-102937-2 Wypisano Cię z PlayStation™Network 

CE-109737-7 Nie udało się rozpoznać urządzenia pamięci masowej USB. 

SU-101193-5 Aktualizacja do najnowszej wersji oprogramowania systemu. 

CE-113227-6 Wystąpił błąd. 

CE-100008-9 Wystąpił błąd. 

CE-113511-2 Wystąpił błąd. 

NP-103028-4 Podczas wpisywania się wystąpił problem. 

NP-104433-5 Być może wystąpił problem ze stanem wpisywania się. 

CE-105771-1 Wystąpił błąd. 

CE-110555-7 Nie można odczytać dysku. 

CE-100022-5 Wystąpił błąd. 

NP-103539-1 Nie można połączyć się z serwerem.  

E2-817B122B Nie można połączyć się z serwerem. 

CE-105841-9 W aplikacji wystąpił błąd. 

CE-110551-3 Nie można odczytać płyty. 

CE-107750-0 Wystąpił błąd systemu. 

NP-102943-9 Nie można uruchomić aplikacji z tym użytkownikiem. 

NP-103047-5 Nie można połączyć się z serwerem. 

WS-116518-2 Błąd wewnętrzny. 

NP-103172-4 Błąd połączenia z siecią. 

NP-103019-4 Błąd aplikacji. 

CE-110552-4 Nie można odczytać płyty. 

CE-106444-9 Podczas próby połączenia z PSN wystąpił błąd. 

CE-106439-3 W działaniu aplikacji wystąpił błąd.  

WS-116414-7 Wystąpił błąd połączenia sieciowego. 

WS-114241-3 Podczas próby połączenia z serwerem wystąpił błąd. 

NW-102655-9 Wystąpił problem z aplikacją. 

CE-107527-2 Instalacja się nie powiodła. 

CE-110032-7 Informacje o identyfikatorze internetowym PSN są niezgodne. 

CE-106449-4 Podczas próby połączenia z serwerem wystąpił błąd. 

WS-114298-5 Być może nie jesteś w trybie online. 

CE-105638-3 Aktywacja zawartości się nie powiodła. 

NP-104303-1 Wystąpił problem podczas komunikacji z serwerem. 

NP-104291-7 Wystąpił błąd, ponieważ nie można potwierdzić informacji licencyjnych zawartości. 

CE-107255-0 Nie można potwierdzić Twojej subskrypcji PlayStation Plus. 

CE-109258-5 Nie można połączyć się z serwerem.  

CE-107622-8 Nie udało się uruchomić aplikacji. 

WS-116483-3 Wystąpił problem z połączeniem z serwerem. 

CE-107872-5 Za mało wolnego miejsca w pamięci konsoli.  

SU-101337-5 Jeśli pojawi się ten błąd, konsola PS5 mogła nie zostać uruchomiona prawidłowo. 

NW-102216-2 Podczas próby połączenia z PSN wystąpił błąd. 

CE-118446-4 Podczas aktualizacji systemu wystąpił problem. 

CE-112988-9 Nie można kupić tej zawartości.  

CE-107863-5 Wystąpił błąd połączenia sieciowego. 

CE-116799-3 Nie można potwierdzić Twojej subskrypcji PlayStation®Plus. 

CE-109245-1 Nie udało się potwierdzić informacji licencyjnych dotyczących zawartości. 

WS-116486-6 Wystąpił problem podczas próby połączenia z serwerem. 

CE-100095-5 Podczas uruchamiania aplikacji wystąpił problem. 

CE-118415-0 Być może konieczna jest weryfikacja subskrypcji. 

NP-103191-5 Nie udało się nawiązać połączenia online. 

NW-102379-2 Podczas łączenia się z PlayStation™Network wystąpił błąd. 

CE-109503-8 Podczas próby połączenia z PlayStation™Network wystąpił błąd. 

CE-113338-9 Podczas aktualizacji oprogramowania systemu konsoli PS5 wystąpił błąd. 

CE-106487-6 Podczas pobierania i instalowania zawartości wystąpił błąd. 

WS-116489-9 Podczas łączenia się z PSN na konsoli PS5 wystąpił błąd. 

WS-113947-5 Sprawdź, czy informacje dotyczące zarejestrowanej metody płatności są poprawne. 

CE-108863-6 Konsola PlayStation®5 nie może połączyć się z serwerem. 

CE-100009-0 Wystąpił problem z plikiem aktualizacji. 

CE-117740-0 Może być problem z aplikacją. 

CE-118866-0 Wystąpił błąd aktualizacji aplikacji. 

CE-119224-9 Podczas aktualizacji oprogramowania kontrolera PS VR2 Sense wystąpił błąd. 

CE-108877-1 Podczas próby połączenia z serwerem wystąpił błąd. 

SU-101312-8 Napęd dysków Blu-ray nie istnieje. 

NP-104627-0 Konsola PlayStation®5 straciła połączenie z serwerem. 

CE-112840-6 Wystąpił problem z połączeniem z serwerem. 

CE-118527-4 Podczas rozpoznawania nazwy hosta wystąpił problem. 

NW-102468-1 Wystąpił problem podczas łączenia konsoli PlayStation®5 z siecią. 

WS-116520-5 Podczas próby połączenia z serwerem wystąpił błąd. 

CE-109573-5  Podczas uruchamiania gry na konsoli PlayStation®5 wystąpił błąd. 

NP-103148-7 Wystąpił problem podczas łączenia konsoli PlayStation®5 z Internetem. 

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej