Jak naprawić błąd CE-118527-4

Podczas rozpoznawania nazwy hosta wystąpił problem.

Rozpoznawanie nazwy hosta mogło się nie powieść z powodu połączenia sieciowego.

  1. Otwórz Ustawienia > Sieć > Stan połączenia > Przetestuj połączenie internetowe.
    Sprawdź, czy konsola jest połączona z Internetem. W razie potrzeby podłącz ją jeszcze raz.
  2. Wyłącz router lub modem i odczekaj co najmniej 5 minut, po czym włącz go z powrotem.
  3. Jeżeli podczas konfiguracji połączenia internetowego w opcji Ustawienia adresu IP lub Ustawienia serwera DNS wybrano Ręczne, sprawdź, czy opcje Podstawowy serwer DNS i Dodatkowy serwer DNS są skonfigurowane prawidłowo.
  4. Skontaktuj się z dostawcą usług internetowych, aby dowiedzieć się, czy nie trwają prace konserwacyjne.
  5. Może to być problem tymczasowy. Odczekaj chwilę i spróbuj jeszcze raz.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej