NW-102216-2

Podczas próby połączenia z PlayStation™Network wystąpił błąd.

Wypróbuj następujące rozwiązania:

 1. Zajrzyj na stronę stanu PlayStation™Network, aby sprawdzić, czy występują problemy z siecią.
 2. Jeśli to możliwe, spróbuj użyć połączenia przewodowego.
 3. Jeśli korzystasz z sieci bezprzewodowej, przestaw konsolę bliżej routera i usuń wszelkie obiekty, które mogą zakłócać połączenie między urządzeniami.
 4. Wyłącz router i odczekaj co najmniej 5 minut, zanim włączysz go z powrotem.
 5. Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe routera do najnowszej wersji. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat aktualizacji, skontaktuj się z dostawcą routera.
 6. Jeśli to możliwe, spróbuj otworzyć te porty:
  TCP: 80, 443, 3478, 3479, 3480
  UDP: 3478, 3479, 49 152–65 535.
  Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat otwierania portów, skontaktuj się z dostawcą usług internetowych.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej