NP-102937-2

Wypisano Cię z PlayStation™Network.

  1. Otwórz Ustawienia Użytkownicy i konta > Wpisz się.  
  2. Jeśli już się wpisałeś, otwórz Ustawienia > Użytkownicy i konta > Inne > Wypisz się. Następnie wpisz się z powrotem.
  3. Wyłącz router i odczekaj co najmniej 5 minut, zanim włączysz go z powrotem.
  4. Jeśli problemy nadal występują, otwórz stronę narzędzia Serwis PlayStation, gdzie znajdziesz więcej informacji na temat rozwiązywania problemów. 

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej