NP-102946-2

Zainstaluj najnowszy plik aktualizacji.

Po wyświetleniu tego błędu może być konieczne zainstalowanie najnowszych danych aktualizacji:
  1. Podłącz PlayStation®5 do Internetu i zainstaluj najnowszy plik aktualizacji.
  2. Jeśli podczas aktualizacji wystąpi błąd, sprawdź, czy w pamięci urządzenia głównego jest wystarczająca ilość wolnego miejsca i czy aktualizacja jest w toku.
  3. Jeśli aktualizacja jest w toku, poczekaj na jej zakończenie.

Jeśli nie ma wystarczającej ilości wolnego miejsca, usuń niepotrzebne dane i spróbuj ponownie przeprowadzić aktualizację.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej