WS-117176-3

Może występować problem z ustawieniem weryfikacji dwuetapowej.

Jeśli ten błąd wystąpi podczas konfiguracji weryfikacji dwuetapowej, może to oznaczać, że numer telefonu, który próbujesz zarejestrować, został zarejestrowany na innym koncie:

  1. Jeśli numer telefonu jest zarejestrowany na innym koncie, usuń go z tamtego konta i spróbuj jeszcze raz lub użyj innego numeru telefonu.
  2. Aby zarejestrować numer telefonu na konsoli PlayStation®5 lub go z niej usunąć, otwórz Ustawienia > Użytkownicy i konta > Konto > Bezpieczeństwo > Numer telefonu komórkowego.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej