NW-102636-8

Połączenie z PlayStation™Network wygasło.

Wypróbuj następujące rozwiązania:
  1. Sprawdź ustawienia swojego połączenia internetowego.
  2. Wyłącz router i modem i odczekaj co najmniej 5 minut, zanim włączysz je z powrotem.
  3. Jeśli korzystasz z komunikacji bezprzewodowej (Wi-Fi), przestaw system PlayStation®5 bliżej punktu dostępu lub routera i upewnij się, że między tymi urządzeniami nie ma niczego, co zakłócałoby komunikację.
  4. Sprawdź serwer gry na stronie internetowej jej twórcy i na stronie stanu PlayStation™Network.
  5. Przed wykonaniem tej operacji należy chwilę odczekać.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej