Jak naprawić błąd NW-102379-2

Podczas łączenia się z PlayStation™Network wystąpił błąd.

  1. Sprawdź stronę stanu PSN pod kątem przerw w działaniu lub konserwacji.
  2. Zrestartuj konsolę PlayStation®5.
  3. Jeśli to możliwe, spróbuj połączyć się z Internetem za pomocą połączenia przewodowego.
  4. Ponownie skonfiguruj ustawienia sieci.
  5. Jeśli korzystasz z sieci bezprzewodowej, przestaw konsolę PS5 bliżej routera i usuń wszelkie obiekty, które mogą zakłócać połączenie.
  6. Wyłącz router lub modem, poczekaj co najmniej 5 minut, po czym włącz go z powrotem.
  7. Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe swojego routera.
    Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat aktualizacji, skontaktuj się z dostawcą usług internetowych.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej