CE-100002-3

Nie udało się zaktualizować aplikacji.

Jeśli wystąpi ten błąd, plik aktualizacji aplikacji mógł nie zostać zainstalowany. Spróbuj wykonać te czynności:

  1. Zrestartuj konsolę PlayStation®5.
  2. Jeśli oprogramowanie systemu nie jest aktualne, zaktualizuj je do najnowszej wersji. Otwórz Ustawienia > System > Oprogramowanie systemu > Aktualizacje i ustawienia oprogramowania systemu.
  3. Jeśli problem będzie nadal występować, wybierz aplikację na ekranie głównym, naciśnij przycisk opcji i usuń aplikację. Zainstaluj ponownie aplikację i zaktualizuj ją do najnowszej wersji.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej